Tạp dề mẫu 23
Tạp dề mẫu 23
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 22
Tạp dề mẫu 22
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 21
Tạp dề mẫu 21
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 20
Tạp dề mẫu 20
  • check Thiết kế riêng biệt theo  yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 19
Tạp dề mẫu 19
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 18
Tạp dề mẫu 18
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 17
Tạp dề mẫu 17
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 16
Tạp dề mẫu 16
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 15
Tạp dề mẫu 15
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 14
Tạp dề mẫu 14
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 13
Tạp dề mẫu 13
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 12
Tạp dề mẫu 12
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 11
Tạp dề mẫu 11
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 10
Tạp dề mẫu 10
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 8
Tạp dề mẫu 8
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 7
Tạp dề mẫu 7
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 5
Tạp dề mẫu 5
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 4
Tạp dề mẫu 4
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 3
Tạp dề mẫu 3
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 2
Tạp dề mẫu 2
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
Tạp dề mẫu 1
Tạp dề mẫu 1
  • check Thiết kế riêng biệt theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
    
TẠP DỀ MẪU 101
TẠP DỀ MẪU 101
  • check Thiết kế riêng theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
Tạp dề mẫu 100
Tạp dề mẫu 100
  • check Thiết kế riêng theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
Tạp dề mẫu 99
Tạp dề mẫu 99
  • check Thiết kế riêng theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
Tạp dề mẫu 98
Tạp dề mẫu 98
  • check Thiết kế riêng theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
Tạp dề mẫu 97
Tạp dề mẫu 97
  • check Thiết kế riêng theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
Tạp dề mẫu 96
Tạp dề mẫu 96
  • check Thiết kế riêng theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
Tạp dề mẫu 95
Tạp dề mẫu 95
  • check Thiết kế riêng theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
Tạp dề mẫu 94
Tạp dề mẫu 94
  • check Thiết kế riêng theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
Tạp dề mẫu 93
Tạp dề mẫu 93
  • check Thiết kế riêng theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
Tạp dề mẫu 92
Tạp dề mẫu 92
  • check Thiết kế riêng theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí
Tạp dề mẫu 91
Tạp dề mẫu 91
  • check Thiết kế riêng theo sở thích yêu cầu
  • check Vải miro không thấm,kaki kate ,bố
  • check  Phối viền họa tiết theo tông màu
  • check In thêu logo theo yêu cầu miễn phí

Tạp Dề

          Tạp dề nấu bếp, tạp dề làm nails, spa, tạp dề phục vụ cafe, nhà hàng, làm bánh, tạp dề cho bé,…
          Nhắc đến tạp dề , từ này mới thịnh hành ở Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây thôi. Nó cũng còn khá xa lạ đối với vùng quê nông thôn và với các bạn trẻ đặt biệt là nam nhi nhé. Vì sao, vì những ai có mục đích sử dụng tới tạp dề thì mới biết tới nó.

          Tạp dề dùng để làm gì? 


          90% các mẹ các chị nội trợ đều dùng tạp dề vì nó quá hữu ích mà khi đeo tạp dề vào thì không sợ dính thức ăn, dính nước, dính dầu mỡ, lại bảo vệ được bộ áo quần đang mặc trong người. Đôi khi lại có thể vừa nấu ăn vừa nói chuyện điện thoại hoăc để lau chùi tay nhé.
          90% các tiệm nails hiện nay đều sử dụng may tạp dề vừa lịch sự nè, vừa thời trang nè, lại vừa tiện dụng có thể kiềm kéo và các thứ linh tinh nè.
KVTD 1

          Còn nhà hàng, khách sạn tiệm bánh thì sao – xin thưa là 100% phải dùng tạp dề vì nó che chở cho áo đang mặc nhìn nó rất bắt mắt để thực khách nhìn vào cũng phải cảm phục sự chuyên nghiệp và hiện đại. Còn để viết oder thức ăn, điện thoại…

          Hiện nay các trường mầm non cũng đang sử dụng các mẫu tạp dề rộng rãi cho các bé khi tô vẽ tranh hoặc khi thực hành trong giờ học. Nó vừa dễ thương, lại thiện cảm tạo cho bé cảm thấy những công việc đang làm vô cùng quan trọng ạ.

          Trên đây là một số chi tiết và công dụng của những chiếc tạp dề mà Kim Vàng thiết kế và tạo ra nó còn rất rất nhiều công dụng khác không thể kể hết được.

Những ai cần may tạp đề cho mình 
Tạp dề hiện nay được sử dụng rất phong phú và đa dạng trong đó những người sử dụng tạp dề cũng rất phát triển 
Hiện nay các lĩnh vực thuộc các dịch vụ ăn uống , thực phẩm các nhân viên đều được trang ị tạp dề 
Các nhân viên cửa hàng chuyên dùng bán hàng cũng trang bị cho riêng mình những chiếc tạp dề 
Nhân viên phục vụ quán cafe , nhà hàng , khách sạn cũng được trang bị và thiết kế cho mình những chiếc tạp dề xinh xắn nhỏ nhắn và nó giúp tô điểm thêm cho họ nét chuyên nghiệp , và làm đồng phục đẹp hơn 
Nhân viên tạp vụ hay nhân viên đầu bếp đều trang bị cho mình những chiếc tạp về , với những nhân viên đặt biệt là nhân viên đầu bếp họ trang bị cho mình những chiếc tạp dề yếm cao để tránh sức nóng của lửa hay của thức ăn làm bẩn quần áo của họ
Với nhân viên tạp vụ tạp dề là người bạn gắn liền với họ , với đặt thù công việc dọn dẹp vệ sinh cho nên, những nhân viên này thường đối mặt với chất bụi bẩn nên dễ làm cho quần áo bị bẩn , những chiếc tạp dề sẽ giữ cho quần áo họ không bị lắm bẩn
Những chiếc tạp dề còn gắng liền với những nhân viên  bán hàng , bạn có thể thấy những nhân viên bán hàng trong các siêu thị hiện nay còn được trang bị những chiếc tạp dề đẹp và sang trọng
Những bé học mẫu giáo ở trường , bạn có thể thấy được tầm quang trọng của những chiếc tạp dề đặt biệt là những bé còn nhỏ và đang đi học , các bé được trang bị cho mình những chiếc tạp dề xin xắn dễ thương, và những bé này luôn được chăm sóc và bảo về quần áo của chúng thật kỹ lưỡng 
Cô bán hàng ngoài chợ , những người công nhân vệ sinh , những chị em nội trợ ,..... rất nhiều người sử dụng tạp về trong cuộc sống 
Nếu như bạn là một người đầu bếp , hay một người bán hàng , một nhân viên phục vụ ,..... và bạn được trang bị một chiếc tạp dề thì bạn sẽ trong đẹp và chuyên nghiệp hẵn lên , ngoài ra nó còn tạo được sự cuốn hút của nhiều người , với những chiếc tạp đề người sử dụng chúng sẽ tạo được rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp , cá nhân đơn vị , nhà hàng , bạn đang làm 
Các loại tạp dề hiện nay 
Hiện nay có rất nhiều mẫu mã tạp dề cũng như hình thức may và thiết kế , như tạp dề yếm , tạp dề ngắn , tạp dề dài ,........
Nếu bạn đang có nhu cầu may tạp dề đồng phục thì KIM VÀNG chúng tôi là điểm đến lý tưởng cho bạn 
Với kinh nghiệm lâu năm cũng như nhiều sản phẩm tạp dề mẫu mã tạp dề khác nhau , công ty may đồng phục chúng tôi sẽ mang đến bạn một không khí mới cho việc may tạp dề 
Nếu như các bạn đang muốn may tạp dề chúng tôi có gần 100 mẫu mã cho bạn lựa chọn
H vọng với những mẫu mã , cách làm việc , dịch vụ chất lượng , cũng như giá thành phải chăng KIM VÀNG chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những sản phẩm dịch vụ chất lượng nhất 
          Vậy thì hãy gọi, đặt hàng và nhắn tin cho Kim Vàng để may tạp dề, in tạp dề ngay nhé. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động nhiệt tình của đồng phục Kim Vàng đang chờ bạn và chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế và cho ra một mẫu tạp dề vừa ý, đẹp nhất cho khách hàng yêu nhé. Bạn chỉ việc nói yêu cầu mong muốn còn lại 90% Kim Vàng lo lắng hết cho bạn.

          Bấm ngay nhé bạn số Hotline: 0937 166 346 - 0937 035 348 – 028 3948 2599 – 028 3948 2598.

Thành Tích Đạt Được

 • Giải Thưởng Thành Phố Lần 1
 • Cúp Vàng Thương Hiệu Việt
 • Top 100 Thương Hiệu Uy Tín

Ý kiến Khách Hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây