GIÀY BẢO HỘ HS-78 CAO CỔ CÁCH ĐIỆN 14KV MẪU GBH20

GIÀY BẢO HỘ HS-78 CAO CỔ CÁCH ĐIỆN 14KV MẪU GBH20
 • LOẠI CÁCH ĐIỆN, ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 14.000 VOLT.
 • LOẠI CAO CẤP, DÙNG CÔNG NGHỆ NÚT VẶN ĐỂ CHỈNH HOẶC THÁO GIÀY, THAY DÂY BUỘC.
 • Đế Pyrone (nhẹ, chống dầu).
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).

GIÀY BẢO HỘ HS-77 CÁCH ĐIỆN 14KV MẪU GBH19

GIÀY BẢO HỘ HS-77 CÁCH ĐIỆN 14KV MẪU GBH19
 • LOẠI CÁCH ĐIỆN, ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 14.000 VOLT.
 • LOẠI CAO CẤP, DÙNG CÔNG NGHỆ NÚT VẶN ĐỂ CHỈNH HOẶC THÁO GIÀY, THAY DÂY BUỘC.
 • Đế Pyrone (nhẹ, chống dầu).
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.

GIÀY BẢO HỘ HS-302NR CÁCH ĐIỆN 14KV MẪU GBH18

GIÀY BẢO HỘ HS-302NR CÁCH ĐIỆN 14KV MẪU GBH18
 • LOẠI CÁCH ĐIỆN, ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 14.000 VOLT.
 • Đế Pyrone chống dầu.
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.
 • .

GIÀY BẢO HỘ HS-38 CHỐNG TĨNH ĐIỆN ESD MẪU GBH17

GIÀY BẢO HỘ HS-38 CHỐNG TĨNH ĐIỆN ESD MẪU GBH17
 • LOẠI CHỐNG TĨNH ĐIỆN ESD TRONG NGÀNH ĐIỆN TỬ.
 • LOẠI CAO CẤP.
 • Đế Pyrone (nhẹ, chống dầu).
 • Có lớp cao su lava thiết kế chống trơn cực tốt trong môi trường nước hoặc dầu mỡ.
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.

GIÀY BẢO HỘ HS-69 CHỐNG TĨNH ĐIỆN ESD MẪU GBH16

GIÀY BẢO HỘ HS-69 CHỐNG TĨNH ĐIỆN ESD MẪU GBH16
 • LOẠI CHỐNG TĨNH ĐIỆN ESD TRONG NGÀNH ĐIỆN TỬ.
 • Đế Pyrone (nhẹ, chống dầu).
 • Có lớp cao su lava thiết kế chống trơn cực tốt trong môi trường nước hoặc dầu mỡ.
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.

GIÀY BẢO HỘ BIRDEYE CAO CỔ MẪU GBH15

GIÀY BẢO HỘ BIRDEYE CAO CỔ MẪU GBH15
 • Đế đúc PU.
 • Da giày làm từ da bò tự nhiên.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.

GIÀY BẢO HỘ HS-90 MẪU GBH14

GIÀY BẢO HỘ HS-90 MẪU GBH14
 • LOẠI CAO CẤP, SIÊU NHẸ.
 • Đế Pyrone (nhẹ, chống dầu, ma sát tốt).
 • Có lớp cao su lava thiết kế chống trơn cực tốt trong môi trường nước hoặc dầu mỡ.
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên và vải MESH.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.

GIÀY BẢO HỘ HS-302 MẪU GBH13

GIÀY BẢO HỘ HS-302 MẪU GBH13
 • LOẠI CAO CẤP.
 • Đế Pyrone (nhẹ, chống dầu, ma sát tốt).
 • Có lớp cao su lava thiết kế chống trơn cực tốt trong môi trường nước hoặc dầu mỡ.
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên và vải MESH.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.

GIÀY BẢO HỘ HS-38 MẪU GBH12

GIÀY BẢO HỘ HS-38 MẪU GBH12
 • LOẠI CAO CẤP.
 • Đế Pyrone (nhẹ, chống dầu, ma sát tốt).
 • Có lớp cao su lava thiết kế chống trơn cực tốt trong môi trường nước hoặc dầu mỡ.
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên và vải MESH.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.

GIÀY BẢO HỘ HS-202 MẪU GBH11

GIÀY BẢO HỘ HS-202 MẪU GBH11
 • Đế Pyrone (nhẹ, chống dầu, ma sát tốt).
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Màu trắng dùng trong phòng sạch, bệnh viện, loại dán tiện lợi.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.
 • .

GIÀY BẢO HỘ HS-61 ĐEN MẪU GBH10

GIÀY BẢO HỘ HS-61 ĐEN MẪU GBH10
 • LOẠI CAO CẤP.
 • Đế Pyrone (nhẹ, chống dầu, ma sát tốt).
 • Có lớp cao su lava thiết kế chống trơn cực tốt trong môi trường nước hoặc dầu mỡ.
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên và vải MESH.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.

GIÀY BẢO HỘ HS-61 XÁM MẪU GBH09

GIÀY BẢO HỘ HS-61 XÁM MẪU GBH09
 • LOẠI CAO CẤP.
 • Đế Pyrone (nhẹ, chống dầu, ma sát tốt).
 • Có lớp cao su lava thiết kế chống trơn cực tốt trong môi trường nước hoặc dầu mỡ.
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên và vải MESH.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.

GIÀY BẢO HỘ HS-60 NEO MẪU GBH08

GIÀY BẢO HỘ HS-60 NEO MẪU GBH08
 • Đế Pyrone (nhẹ, chống dầu, ma sát tốt).
 • Có lớp cao su lava thiết kế chống trơn cực tốt trong môi trường nước hoặc dầu mỡ.
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.
 • .

GIÀY BẢO HỘ HS-34 MẪU GBH07

GIÀY BẢO HỘ HS-34 MẪU GBH07
 • Đế Pyrone (nhẹ, chống dầu, ma sát tốt).
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên và vải MESH.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.

GIÀY BẢO HỘ HS-207 MẪU GBH06

GIÀY BẢO HỘ HS-207 MẪU GBH06
 • Đế Pyrone (nhẹ, chống dầu, ma sát tốt).
 • Da giày làm từ da bò permair tự nhiên.
 • Mũi thép (chống dập ngón), đế lót KELVAR (chống đâm xuyên).
 • Chống va đập, chống dầu, chống đinh, giảm sốc, chống dập ngón, độ mài mòn cao, co dãn tốt, miếng lót khử mùi hôi chân.
 • Đạt tiêu chuẩn KCS Hàn Quốc.
 • Size 230 - 300 mm (35 ~ 49).
 • Bảo hành 6 tháng.
Giày Bảo Hộ
Giày bảo hộ lao động là giày bảo hộ chuyên dành cho những công nhân, kỹ sư làm việc trong những công trường xây dựng hay ngành sắt thép, cơ khí. Ở những nơi này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể thương tổn đến sức khỏe của người lao động như là vấp vào những thanh sắt, xi măng, giẫm đinh,...
Giày Bảo Hộ Lao Động, Giày Kỹ Sư BHLĐ Cao Cấp | Bảo Hộ Lao Động
Giày Bảo Hộ Lao Động, Giày Kỹ Sư BHLĐ Cao Cấp | Bảo Hộ Lao Động
Nội Dung Bài Viết Hiển Thị / Ẩn

Giày Bảo Hộ Lao Động Là Loại Giày Như Thế Nào?

Giày bảo hộ lao động còn có những tên gọi khác như giày bảo hộ, giày mũi thép.

Giày bảo hộ lao động là một đôi ủng hoặc giày có phần mũi được bọc thép để bảo vệ các đầu ngón chân để tránh đi những tai nạn như vật nặng rớt vào chân, vấp té, va chạm.

Giày bảo hộ thường được KẾT HỢP THÊM VỚI CÁC MIẾNG LÓT BẰNG THÉP ĐỂ TRÁNH BỊ NHỮNG VẬT NHỌN ĐÂM THỦNG. Ngoài ra giày bảo hộ lao động còn có khả năng chống tĩnh điện, giảm thiểu lực đập vào chân.
Ngoài phần mũi được làm bằng thép thì ngày nay do sự phát triển của khoa học, công nghệ các nhà sản xuất đã sử dụng các vật liệu khác như sắt, nhôm nhưng vẫn đảm bảo khả năng bảo vệ bàn chân.
Trong các nhà máy, xí nghiệp, công trường xây dựng giày bảo hộ là một vật không thể thiếu. Giày bảo hộ lao động trở thành 1 phần bắt buộc trong các quy định về đồng phục ở những nơi này. Không những bảo vệ người mang giày khỏi những tai nạn liên quan tới ngoại lực, giày bảo hộ lao động còn giúp người mang chống bị điện dịch, tĩnh điện,... 

Cấu Tạo Của Giày Lao Động

Cấu tạo của một đôi giày lao động bao gồm: cổ giày, lưỡi giày, mũi giày, pho mũi an toàn, mũ giày, lót mặt giày, lót chống đâm xuyên, đế giày.
Cấu Tạo Của Giày Lao Động
Cấu Tạo Của Giày Lao Động
Mỗi bộ phận cấu thành đôi giày bảo hộ lao động đều đảm nhận những chức năng riêng. Mỗi chức năng đều góp phần làm cho đôi giày lao động trở nên cứng cáp, chịu được lực. 

Lựa Chọn Giày Bảo Hộ Cao Cấp

Để lựa chọn được một đôi giày bảo hộ cao cấp ưng ý bạn phải xác định được mục tiêu ưu tiên hàng đầu của mình là gì? Bởi vì giày bảo hộ lao động có rất nhiều loại như giày bảo hộ cho thợ điện, giày bảo hộ chống nước, giày chống đinh,...
Lựa Chọn Giày Bảo Hộ Cao Cấp
Lựa Chọn Giày Bảo Hộ Cao Cấp
Do đó để mua được đôi giày bảo hộ cao cấp ưng ý thì bạn phải xác định được nhu cầu của mình từ đó lựa chọn được đôi giày bảo hộ có cấu tạo, chất liệu phù hợp.

Lựa Chọn Giày Bảo Hộ Cách Điện

Những người công nhân, lao động làm việc ở các công trình thủy điện,công trường xây dựng, không những hằng ngày đối mặt với các nguy hiểm như va vấp, vật nặng mà còn đối diện với việc rò rỉ điện ở những nơi này. Việc những tai nạn lao động xảy ra do điện giật ngày càng xảy ra nhiều và thường xuyên hơn một phần do đường dây bị đứt hay đường dẫn điện bị ẩm ướt. Vậy nên giải pháp để giải quyết những tai nạn tiềm ẩn này chính là sử dụng giày bảo hộ cách điện
Với những môi trường làm việc như công trường xây dựng, thủy điện thì người lao động thường xuyên phải đối mặt với các nguy cơ về rò rỉ điện, với mắt thường không thể nhận biết được. Những tai nạn lao động như bị điện giật trở nên rất phổ biến, tỷ lệ tử vong rất cao do một phần đường dây điện bị đứt hay dẫn điện ở những nơi ẩm ướt. Vậy các anh chị em công nhân, kỹ sư cần chọn cho mình các sản phẩm giày bảo hộ cách điện để bảo vệ an toàn cho bản thân.
Bởi đôi giày bảo hộ cách điện có thể giữ cho bạn an toàn trong khi làm việc ở môi trường có dòng điện lên đến tận 1000v.
Để có thể cách điện cho người mang lên đến 1000v thì đế giày của giày bảo hộ cách điện phải được làm bằng vật liệu PU/PU hoặc là cao su được sản xuất với chất cách điện tốt. Không những giúp cho người mang chống lại dòng điện có điện thế cao giày bảo hộ cách điện còn giúp cho người mang dễ dàng di chuyển, đi lại trong môi trường ẩm ướt, trơn trượt, nhiều dầu nhờn. Phần đế của giày bảo hộ được làm bằng đế kép hoặc đế cao su sẽ mang lại cho người kỹ sư hay công nhân cảm giác êm ái, không gây đau nhức chân khi phải đi đứng, hoạt động trong thời gian dài. Giày bảo hộ cách điện có phần đế làm bằng PU/PU  thì giá rẻ hơn và chất liệu PU/PU cũng rất thân thiện với môi trường. Đế cao su thì mang êm chân, thoải mái và dễ chịu hơn.

Kiểm Tra Tình Trạng Giày Bảo Hộ Lao Động Cách Điện

Trước khi vào nơi làm việc có nguy cơ, tiềm ẩn rủi rò rỉ điện bạn hãy kiểm tra thật kỹ đôi giày bảo hộ cách điện. Kiểm tra đơn giản nhất bằng cách xem xung quanh giày có bị rách, hở phần đế không. Hay sử dụng bút thử điện để kiểm tra xem bên trong giày có bị nhiễm điện nếu có hãy ngừng sử dụng ngay và không được chủ quan sử dụng đôi giày bảo hộ cách điện đó.

Lựa Chọn Giày Chống Nước Khi Tham Gia Lao Động

Ở những môi trường làm việc mà có những hóa chất, ẩm ướt, trơn trượt thì việc sắm cho mình một đôi giày chống nước là việc làm cần thiết. Giày bảo hộ chống nước giúp cho người mang không bị thấm nước bẩn hoặc hóa chất dính vào chân, ngoài ra còn giúp cho người mang ổn định khi di chuyển làm việc.

Giày Bảo Hộ Có Mũi Sắt

Giày bảo hộ lao động có mũi sắt là giày bảo hộ chuyên dành cho những công nhân, kỹ sư làm việc trong những công trường xây dựng hay ngành sắt thép, cơ khí. Ở những nơi này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể thương tổn đến sức khỏe của người lao động như là vấp vào những thanh sắt, xi măng, giẫm đinh,....
Nếu như không may bị những tai nạn này người công nhân có thể phải nghỉ việc. Do đó nếu như bạn không muốn bị những tai nạn như trên thì hãy trang bị cho mình 1 đôi giày bảo hộ mũi sắt. Chúng sẽ là công cụ đắc lực đem lại sự an tâm khi bạn tham gia làm việc.

Nơi Mua Giày Giày Bảo Hộ Lao Động TPHCM

Giày bảo hộ lao động chính là công cụ đảm bảo an toàn lao động cho bản thân bạn. Vậy nên bạn phải lựa chọn nơi uy tín để có thể mua được những đôi giày bảo hộ chất lượng.
Nơi Mua Giày Giày Bảo Hộ Lao Động TPHCM
Nơi Mua Giày Giày Bảo Hộ Lao Động TPHCM
Một trong những nơi uy tín đó là Công ty TNHH May Kim Vàng. Chúng tôi là Công Ty May Đồng Phục Bảo Hộ Lao Động.

Chúng tôi là một Doanh Nghiệp Lớn, một Cơ Sở , một Xưởng Sản Xuất đồng phục bảo hộ lao động chuyên nghiệp.

Những đôi giày bảo hộ lao động của Công ty TNHH May Kim Vàng bán ra sẽ mang đến cho bạn cảm giác hài lòng và sự an toàn tuyệt đối.

Hotline: 0937 166 346 - 0937 035 348 – 028 7101 7779 – 028 3948 2599


Xem thêm loại đồng phục bảo hộ lao động khác:
Quần Áo Kỹ Sư - Kỹ Thuật
Quần Áo Bảo Hộ
Đồng Phục Công Nhân
Kim Vàng giày bảo hộ giay bao ho giày lao động giay lao dong Giày Bảo Hộ
Kim Vàng chuyên bán giày bảo hộ đẹp, cao cấp cho kỹ sư, kỹ thuật tại TPHCM. Giày bảo hộ, giày phản quang với các loại như: HS - HANS, Safety Jogger,...
Đánh giá trung bình: 4.4, dựa trên 123 đánh giá từ ₫50000 to ₫1000000
Giá: 50000
Điều kiện: Đặt May
2020-01-16
PreOrder
4.3
4.6

Công ty TNHH May Kim Vàng - May Đồng Phục Cao Cấp Tại TPHCM

🌐 Trang Chủ: https://dongphuckimvang.vn/

☎ Liên Hệ Đặt Hàng: (028) 7101 7779 - (028) 3948 2599 - 0937 035 348 ( Zalo, Viber)

☎ Chăm Sóc Giải Đáp: (028) 3948 .2599

🏢 Địa Chỉ: 63 Nguyễn Chánh Sắt, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

📌 Chỉ Đường: http://bit.do/chiduongkimvanguniform


 

 Từ khóa: Giày Bảo Hộ
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Tư vấn - Hỗ trợ - Báo giá
smiley Email: info@kimvang.com.vn

smiley Sale 1 - 0937 166 346

smiley Sale 2 - 0937 035 348

smiley Sale 3 - (028) 3948 2599

 

Miễn Phí Giao Hàng
Áp dụng cho tất cả đơn hàng trên 5.000.000 VNĐ

Hỗ Trợ Khách Hàng
Làm việc tất cả các ngày trong tuần, Quý khách có thể gọi đặt hàng bất cứ khi nào Quý khách muốn.

Báo Giá Nhanh
Quý khách cần báo giá chi tiết bất kỳ sản phẩm nào xin gọi: (028) 3948 2599 - 0937 035 348

Nhân Viên Tư Vấn
Đến tận nơi cho Quý khách xem mẫu vãi, catalog, áo mẫu,... Tư vấn, thiết kế, báo giá miễn phí.
kim@kimvang.com.vn
Hotline: 0937 035 348


Số Lượng Đặt Hàng
Nhận số lượng 10 cái trở lên, đủ màu, đủ size, dễ dàng chọn lựa.
Công ty TNHH May Kim Vàng
Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng

Kinh doanh
Kinh Doanh
Phòng Kinh Doanh
(028) 3948 2599
0937 035 348

Phòng Kế Toán
(028) 3810 4252

Tư vấn sản phẩm.
Kiểm tra đơn hàng.
Báo giá.
Thủ tục hợp đồng.

Sản xuất
Khách Hàng
Phòng CSKH
(028) 3948 2599
0937 035 348

Phòng Thiết Kế
(028) 3948 2598

Giải đáp thắc mắc.
Mẫu thiết kế.
Phản hồi về dịch vụ.
Mẫu in, thêu logo.

Đăng Ký Nhận Tin Mới
Địa Chỉ Công Ty May Đồng Phục Tại TPHCM
Fanpage May Kim Vàng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây