QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 105

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 105
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 104

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 104
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 103

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 103
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 102

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 102
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 101

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 101
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 100

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 100
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 99

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 99
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 98

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 98
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 97

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 97
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 96

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 96
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 95

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 95
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 94

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 94
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 93

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 93
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 92

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 92
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 91

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 91
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 90

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 90
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 89

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 89
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 88

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 88
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 87

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 87
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 86

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT MẪU 86
 • check Vải Xi, Kaki, Kate thoáng mát
 • check Áo vừa vặn ôm người
 • check Thoáng mát thấm hút tốt
 • check Size Châu Á từ XS - 6XL  
Quần Áo Kỹ Sư - Kỹ Thuật

QUẦN ÁO KỸ SƯ - KỸ THUẬT

Người kỹ sư kỹ thuật 
Hiện nay trong một công trình hay một nhà xưởng luôn có một người gọi là kỹ sư và kỹ thuật người này giữ vai trò rất quang trọng trong việc điều hành cũng như phân phối công việc sao cho nhanh hơn 
Một phần nữa là người kỹ sư thường nắm rất rõ những kỹ năng cần có cũng như kiến thức sâu rộng hơn nên họ có nhiệm vụ rất lớn điều hành hoạt động của cả một hệ thống 
Trong những năm gần đây Việt Nam đang dần hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước các công trình lớn diễn ra hằng ngày và những người kỹ sư kỹ thuật là những người có vai trò rất lớn trong công cuộc này 
Bạn phân biệt người kỹ sư hay người kỹ thuật với người công nhân qua điều gì đó là trang phục quần áo họ mặc 
Và đồng phục của người kỹ sư kỹ thuật trong rất giống với đồng phục bảo hộ của người công nhân nhưng, vì nó là một dạng đồng phục bảo hộ lao động
Vậy đồng phục bảo hộ lao động là sao chúng ta nói một tí về đồng phục bảo hộ lao động 
Đồng phục bảo hộ lao động là một sản phẩm đồng phục được rất rất nhiều công ty hay các doanh nghiệp  thuộc các lĩnh vực như xây dựng điện lực, cơ khí, hàn xì, chế biến phòng lạnh ,..... dùng để hỗ trợ quá trình làm việc cũng như đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe của người lao động mà nhiệm vụ chính của chúng là bảo vệ người lao động tránh những tổn thương do những nguy hiểm rình rập của công việc mang lại 
Nếu như nhiều loại trang phuc dùng để làm đẹp thì riêng đồng phục bảo hộ lao động chỉ có tác dụng duy nhất là bảo vệ người lao động 

Quần áo bảo hộ kỹ sư kỹ thuật 

Quần áo kỹ sư - kỹ thuật là loại quần áo lao động rất phổ biến hiện nay. Hầu hết các công ty và doanh nghiệp đều trang bị và may quần áo bảo hộ cho công nhân và các kỹ sư, nhân viên kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho người lao động và góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của công ty mình.
Nếu nói về quần áo bảo hộ cho người lao động thì, hiện nay các sản phẩm dành cho người kỹ sư thường có xu hướng hiện đại và cao cấp hơn, nó giúp cho quá trình làm việc và điều hành của người kỹ sư diễn ra tốt hơn, ngoài ra nó cũng giúp cho người kỹ sư có thể hoàn thành tốt công việc của mình 
Hiện nay các sản phẩm quần áo đồng phục bảo hộ dành cho kỹ sư được các công ty may và thiết kế theo chuẩn quốc tế và KIM VÀNG chúng tôi cũng vậy

Kim Vàng thiết kế và may quần áo bảo hộ với những ưu điểm vượt trội như: chất liệu vải cao cấp, rất đa dạng loại vải nhưng chủ yếu là vải kaki, hoặc vải kate, những chất liệu vải này có khả năng chống bám bụi, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt và không bị xù lông sau khi mặc lâu ngày. Ngoài ra, quần áo lao động được may với khóa kéo YKK nên rất chắc chắn, sẽ rất phù hợp làm đồng phục kỹ sư, cho công nhân, nhân viên làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp. Để an toàn hơn nữa thì trang bị thêm áo khoác phản quang để dễ nhận biết.


Quần áo kỹ sư kỹ thuật và công nhân có gì khác nhau 
Với những sản phẩm quần áo bảo hộ lao động cho người công nhân hay người kỹ sư hoàn toàn không có gì khác nhau nhưng về chất liệu cũng như cách may thì quần áo dành cho kỹ sư có phần cao cấp và đẹp hơn 1 phần so với quần áo của những người công nhân, bởi tại sao vậy, bởi người kỹ sư là người cần được phần biệt giữa công nhân và họ, một phần nữa tiêu chí về đồng phục của người công nhân cũng như người lao động kỹ thuật cao cần có sự khác biệt
Nhưng cũng có thể nói hiện nay sự mất cân bằng giữa 2 loại đồng phục này dần thu hẹp lại và nó được xem là một trong những phương án lựa chọn của nhiều công ty, bởi đồng phục bảo hộ lao động cần cso chất lượng tốt để đảm bảo an toàn tuyệt đôi cho người sử dụng 
Ý nghĩa cũng như tác dụng của những bộ quần áo đồng phục bảo hộ dành cho người lao động mang lại 
Chúng tôi đã giả thích quần áo bảo hộ lao động là gì rồi, vâng tác dụng của chúng cũng rất giống với tên gọi của nó 
Trong một khu vực hay một công trình làm việc đặt biệt là những nơi có mức độ nguy hiểm cao thì tai nạn lao động sẽ rất dễ xảy ra, chỉ một sơ xuất nhỏ nó có thể khiến bạn mất mạng, cho nên những bộ quần áo động phục bảo hộ lao động mang tác dụng rất lớn cho người lao động 
Đặt biệt hiện nay máy móc cũng như trang thiết bị ngày càng hiện đại các công trình ngày càng lớn hơn rồi trang thiết bị kỹ thuật ngày càng được cải tiến, con người có thể điều khiển những cỗ máy hàng ngàn tấn cho nên những trang thiết bị bảo hộ lao động một phần đảm bảo kỹ thuật cũng như an toàn cho quá trình sử dụng những phương tiện trang thiết bị dành cho người lao động được diễn ra tốt hơn 
Quần áo bảo hộ lao động dành cho kỹ sư nó mang một ý nghĩa rất lớn cho người lao động bởi về măc kỹ thuật nó hỗ trợ cho quá trình vận hành công việc, và nhìn chuyên nghiệp hơn, một phần nữa quần áo dành cho kỹ sư kỹ thuật mang tính khoa học rât cao, con người làm nên những bộ quần áo rất riêng biệt so với những trang phục bình thường không phải chỉ để nhìn ngắm mà nó có một tác dụng rất lớn, bởi những người kỹ sư là những người rất quang trọng cho nên việc đầu tư trang phục quần áo bảo hộ cho họ là một điều nên làm 
Nếu như một người kỹ sư mặc những bộ đồng phục bình thường bước vào một công trình hay một nhà xưởng rồi điều hành công việc liệu có ai tin tưởng không ròi người công nhân sẽ nhìn họ với ánh mắt như thế nào 
Vâng quần áo kỹ sư nó còn mang tính lãnh đạo khá cao bởi những người có trình độ chuyên môn cao mới được trang bị và cấp phát những bộ đồng phục quần áo như thế 
Nó mang tính chuyên nghiệp, quần áo dành cho kỹ sư kỹ thuật nó mang tính chuyên nghiệp khá cao bởi một người làm một ngành nghề điện nó thể sẽ đươc trang bị một sản phẩm dành riêng cho ngành nghề đó, đó là một ví dụ cụ thể cho một dạng trang phục dành cho người kỹ sư, bạn có thể thây được là quần áo đồng phục bảo hộ dành cho người kỹ sư rất đa dạng và phong phú 
Mang tính khoa học kỹ thuât, con người ngày càng tại ra những cỗ máy hiện đại phục vụ cho lao động, làm tăng năng xuất lao động và giảm thời gian làm việc cho nên, một người kỹ sư không thể quần tây áo sơ mi điều khiển những cổ máy đó mà cần phải có quần áo bảo hộ lao động, áo khoác bảo hộ phản quang đó là  2 dạng quần áo cần thiết để người kỹ sư cần thiết phải có trong các công trình lao động đặt biệt là công trình xây dựng khai thác dầu mỏ 
Bạn có biết rằng nếu như một người kỹ sư không được trang bị cho mình những trang phục quần áo bảo hộ lao động thì tỉ lệ xảy ra tai nạn lao động sẽ tăng lên hơn 50% và tỉ lệ thương tích có thể xẩy ra rất lớn 
Nhận thức được tầm quang trọng của những bộ quần áo động phục bảo hộ lao động những người công nhân những người kỹ sư này họ luôn khoác trên người mình những bộ đồng phục bảo hộ chất lượng nhất

Bạn nhận thức được gì về quần áo trang thiết bị bảo hộ lao động 
Với những bộ quần áo sản phẩm trang thiết bị bảo hộ lao động thì chúng ta có những điều cần phải biết
Đó là khi chọn đồng phục bảo hộ lao động cho người lao động phải đúng nghành nghề, đúng lĩnh vực và đúng mục đích sử dụng 
Thứ 2 khi may đồng phục bảo hộ lao động cần phải thoải mái, thoáng mát, chất liệu có tính co giãn, tạo cảm giác thoải máy khi hoạt động cũng như làm việc 
Thứ 3 luôn quan tâm đến chất lượng cũng như mẫu mã thiết kế phải hợp chuẩn, đúng tính khoa học kỹ thuật, chuẩn cho một người kỹ sư 
Thứ 4 là một dạng quần áo hỗ trợ cho lao động cần phải giúp người lao động được hỗ trợ tốt nhất tránh rườm rà, gây ảnh hưởng đến quá trình lao động 
Đường chỉ may phải chắt chắn, đảm bảo chất liệu đảm bảo nhất 
 Ngoài ra cũng một phần có lợi cho các doanh nghiệp đó là chúng ta nên in thêu logo hình ảnh công ty lên đó nhằm quảng bá thương hiệu cũng như nếu có thể nên thêu tên từng người lên đó để giúp cho người lao động có được sự đoàn kết và hiệu biết gắn kết với nhau hơn 

Công ty may đồng phục quần áo bảo hộ lao động KIM VÀNG
Công ty cửa hàng chuyên bán quần áo bảo hộ lao động dành cho công nhân kỹ xư kỹ thuật các ngành nghề xây dựng, cơ khí điện lực ,...... Công ty may KIM VÀNG địa chỉ tại TPHCM chuyên may và gia công các sản phẩm đồng phục bảo hộ dành cho người lao động phân phối toàn quốc với các thị trường lớn như đồng nai, bìn dương, vũng tàu, nha trang đà nẵng, cần thơ, bình thuận, hà nội, hải phòng ,... 
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực may đồng phục, và đã làm những đơn hàng lớn, với nguồn nguyên liệu tận góc nhà xưởng riêng công nhân lành nghề, văn phòng nằm gần trung tâm TPHCM, gần khu công nghiệp may mặc xưởng in cũng như thêu hiện đại hiệu quả trong sản xuất cao, đảm bảo chất lượng, kinh nghiệm lâu năm, luôn luôn mang đến sự hài lòng cho người lao động cho nên việc mang năng xuất lao động cũng như hiệu quả sản phẩm làm ra được KIM VÀNG luôn đảm bảo đến tay người sử dụng chất lượng nhất an toàn nhất, và hỗ trợ tốt cho người lao động 
Dịch vụ của chúng tôi luôn làm hài lòng các khách hàng giúp khách hàng tiết kiệm thời gian cho việc chọn may đồng phục cũng như mang lại hiệu quả cao hơn, quy trình lam việc báo giá thiết kế luôn được KIM VÀNG đầu tư chuyên sâu hơn và cũng như mang lại hiệu quả cao trong sản xuất 
Hiện nay công ty may đồng phục KIM VÀNG chúng tôi luôn mang đến những sắc màu mới mẽ cũng như luôn cập nhật xu thế của thế giới tận dụng những công nghệ hiện đại tiên tiến nhất áp dụng và lao động để tăng năng xuất cạnh tranh và hiệu quả cạnh tranh với các công ty các doanh nghiệp
Quần áo bảo hộ lao động tại Kim Vàng rất đa dạng về màu sắc và mẫu mã nên thích hợp cho cả người lao động nam và nữ khi mặc làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Chúng tôi có hàng ngàn mẫu đồng phục bảo hộ lao động cho quý khách lựa chọn, tất cả đều được may với chất liệu vải Kate Ý, Kate Mỹ, Kate Nhật cao cấp và hơn 100 loại màu sắc khác nhau để bạn chọn.

Bên cạnh đó, Kim Vàng còn kèm theo các dịch vụ liên quan tới may mặc đồng phục như: in - thêu logo, in - thêu tên công ty lên quần áo đồng phục lao động với máy móc công nghệ hiện đại và giá thành rẻ nhất hoặc miễn phí!
Hãy liên hệ đặt may quần áo bảo hộ lao động với Kim Vàng để được hỗ trợ tư vấn báo giá phù hợp, được thiết kế mẫu miễn phí theo yêu cầu.
Nếu như quý công ty các bạn đang có nhu cầu may đồng phục bảo hộ lao động các loại có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ website : https://dongphuckimvang.vn
Hoặc các số hotline dưới đây 
Hotline: 0937 166 346 - 0937 035 348 - 028 3948 2599 - 02 3948 2598.
Xin cảm ơn các bạn !
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Tư vấn - Hỗ trợ - Báo giá
smiley   Sale 1 - 0937 166 346
smiley   Sale 2 - 0937 035 348
smiley   Sale 3 - (028) 3948 2599
smiley   Sale 4 - (028) 3948 2598


circle kv
sidebar
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây