Áo khoác phản quang mẫu 100
Áo khoác phản quang mẫu 100
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 99
Áo khoác phản quang mẫu 99
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 98
Áo khoác phản quang mẫu 98
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 97
Áo khoác phản quang mẫu 97
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 96
Áo khoác phản quang mẫu 96
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 95
Áo khoác phản quang mẫu 95
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 94
Áo khoác phản quang mẫu 94
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 93
Áo khoác phản quang mẫu 93
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 92
Áo khoác phản quang mẫu 92
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 91
Áo khoác phản quang mẫu 91
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 90
Áo khoác phản quang mẫu 90
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 89
Áo khoác phản quang mẫu 89
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 88
Áo khoác phản quang mẫu 88
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 87
Áo khoác phản quang mẫu 87
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 86
Áo khoác phản quang mẫu 86
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 85
Áo khoác phản quang mẫu 85
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 84
Áo khoác phản quang mẫu 84
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 83
Áo khoác phản quang mẫu 83
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 82
Áo khoác phản quang mẫu 82
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 81
Áo khoác phản quang mẫu 81
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 80
Áo khoác phản quang mẫu 80
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 79
Áo khoác phản quang mẫu 79
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 78
Áo khoác phản quang mẫu 78
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 77
Áo khoác phản quang mẫu 77
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 76
Áo khoác phản quang mẫu 76
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 75
Áo khoác phản quang mẫu 75
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 74
Áo khoác phản quang mẫu 74
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 73
Áo khoác phản quang mẫu 73
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 72
Áo khoác phản quang mẫu 72
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 71
Áo khoác phản quang mẫu 71
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 70
Áo khoác phản quang mẫu 70
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
Áo khoác phản quang mẫu 69
Áo khoác phản quang mẫu 69
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Áo vừa vặn ôm người
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  

Áo khoác phản quang

ÁO KHOÁC PHẢN QUANG(ÁO BẢO HỘ PHẢN QUANG)

Tên gọi chung của áo gile phản quangáo khoác phản quang hay áo bảo hộ phản quang  tùy theo từng người gọi , nhưng chúng là gì 
Áo gile được xem là một dạng áo khoác không có tay được dùng nhiều trong những bộ đồng phục được cải tiến từ những chiếc áo khoác nhằm tạo điểm nhấn cho phong cách mạnh mẽ của người đàn ông và hiện nay sản phẩm áo gile phản quang được cải tiến lại từ chiếc áo gile ngày xưa nó được may thêm các dây phản quang và thiết kế đơn giản thoáng mát hơn cho người lao đông 
Sản phẩm áo gile phản quang hay còn gọi là áo bảo hộ phản quang được ra mắt từ những năm của thế kỷ 20 khi mà các công trình xây dựng phát triển các tòa nhà trọc trời bắt đầu mọc lên và khi đó công việc làm tại các công trường lao động ngày càng nhiều , bắt buộc người lao động phải làm thêm buổi tối , đặt biệt là những đại công trình như công trình xây dựng , công trình khai thác hầm mỏ hay dầu khí khi đó chiếc áo bảo hộ phản quang này được xem là vật phát ra tính hiệu có sự hiện diên của người lao động tại địa điểm đó nhằm đảm bảo cho người lao động được an toàn 
Trong các sản phẩm đồng phục quần áo bảo hộ lao động chiếc áo gile phản quang này tuy chỉ là chiếc áo khoác ngoài nhưng sự quang trọng của nó cũng không hề kém cạnh những sản phẩm đồng phục bảo hộ lao động khác 
Hiện nay chiếc áo gile phản quang được xem là một tron những chiếc áo được trang bị hay rất phổ thông hiện nay dành cho những người lao động hay làm việc những nơi thiếu ánh sáng tầm nhìn khuất 

Mục đích của những chiếc áo gile phản quang là gì ?
Theo như chúng ta nhình thấy và hiểu biết thì những chiếc áo bảo hộ hay áo khoác phản quang mục đích chính của chúng là  cung cấp khả năng tầm nhìn (sự hiển thị) của người mặc trong ánh sáng ban ngày hoặc trong bóng tối khi được chiếu sáng bởi đèn pha của xe và thiết bị cơ giới hóa, khi đó ảnh sáng sẽ được phản chiếu lại và thông báo với người khác đó là khu vực có người lao động đang làm việc hay cũng có một số trường hợp thông báo khu vực nguy hiểm 
Màu sắc của những chiếc áo gile này có độ tương phản cao với màu nền và khác biệt , đặt biệt bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi đi trong bóng tối với một khoảng cách nhất đinh hoặc chỉ với một luông ánh sáng nhẹ là bạn có thể thấy được sự xuất hiện của những đốm ánh sáng phản chiếu lại 
Đặc điểm khác biệt của những chiếc áo gile đảm bảo người mặc được phát hiện nhanh chóng hoặc tránh khỏi những hành động có thể gây nguy hiểm đến người lao động trong trường hợp cần thiết 

Những đối tượng được trang bị áo phản quang bảo hộ
Áo gile phản quang được mặt bởi những người làm việc trên đường, đường sắt, công trình xây dựng, trong cảng, sân bay, xưởng đóng tàu, bến tàu, cứu hỏa, tìm kiếm và cứu hộ, những dịch vụ tiên ích và cấp cứu và trong thời tiết xấu hoặc tầm nhìn thấp… người đi xe đạp, xe máy, cảnh sát giao thông, những người làm việc gần hoặc trên đường có lượng người lưu thông trên đó chiếc áo phản quang là tính hiệu thông báo có sự xuất hiện của 1 đối tượng 1 vật thể xuất hiện ở đó. Áo gile phản quang thường có màu màu sắc chói sáng như màu vàng, màu cam hoặc đỏ, xám xanhdễ nhận thấy và thường có sọc phản quang, phù hiệu, chữ in trên áo.
Tùy theo những ngành nghề khác nhau sẽ có những sản phẩm áo khoác phản quang khác nhau một điểm chung là hiện nay những người lao động trong bóng tối hay thiếu ánh sáng điều được trang bị những sản phẩm có tính phản chiếu ánh sáng cao , ngoài áo phản quang ra những vật thể có khả năng phản chiếu ánh sáng như nón có gắng phản quang quần phảng quan hay cũng có những chiếc xe làm nhiệm vụ đặt biệt đươc trang bị những thiêt bị có tính chất phản quang 

Bạn thường thấy những chiếc áo gile phản quang ở đâu:
Với những chiếc áo gile phản quang bạn có thể thấy được nó xuất hiện rất nhiều vào buổi tối nếu bạn đi trên đường đó là những anh cảnh sát giao thông, do làm việc trong môi trường phải tiếp xúc với nhiều xe cộ trong bóng tối nên đặt biệt những chiếc áo khoác bảo hộ phản quang sẽ giúp cho những chiến sĩ cảnh sát giao thông thông báo với các phương tiện là có sự hiện diện của họ ở đó 
Các bạn có thể đọc thêm tin tức và hiểu nhiều hơn khi đọc bài báo này của báo lao động  https://laodong.vn/thoi-su/can-canh-csgt-mac-ao-phan-quang-va-gay-den-led-phan-luong-tren-pho-di-bo-589282.bld
Ngoài ra những anh/chị công nhân vệ sinh trên đường phố cũng là một trong những người trang bị những chiếc áo khoác phản quang , bởi công việc của họ cũng khá nguy hiểm và làm việc ở những nơi thiếu ánh sáng và thường có phương tiện qua lại rất đông nên chiếc áo gile này sẽ là tính hiệu thông báo , ngoài ra cũng có một số trang thiết bị khác như : đèn tín hiệu hay rào chắn , cũng sẽ hỗ trợ người lao động
Nếu bạn hay xem tin tức truyền hình hay thấy những công nhân dầu khí hay khai thác khoáng sản họ làm việc trong hầm mỏ , những nơi ánh ánh sáng điều khó khăn thì những trang bị như những chiếc áo bảo hộ phản quang là điều cần phải có 
Và thông dụng nhất vẫn là những anh công nhân xây dựng 
Khi bước vào một công trình xây dựng điều đầu tiên là bước qua cổng an toàn khi đó bạn sẽ được nhân viên bảo vệ hay nhân viên an toàn kiểm tra và bắt buột bạn phải mặc những trang thiết bị bảo hộ lao động như giầy bảo hộ ,nón bảo hộ , và chiếc áo khoác phản quang , bởi đây là quy đinh của bộ an toàn lao động , bắt buột một người khi bước vào công tình lao động phải được trang bị những trang thiết bị đó nhằm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn lao động 
Khi một người công nhân bước vào công trường lao động khẩu hiệu đầu tiên đó là an toàn lao động là trên hết, do đó điều bắt buộc bạn phải làm là tự trang bị cho mình những trang thiết bị bảo hộ lao động sao cho phù hợp nhất , đảm bảo an toàn cho bản thân 
Ngoài ra nếu như bạn hay đi trên cao tóc sẽ thấy những anh nhân viên trên đó cũng hay mặt những chiếc áo khoác này , hay những đoàn làm công tác cứu hộ vẫn hay sử dụng những chiếc áo khoác này 
Những đoàn đi du lịch ban đêm hay những người đi phượt ,những đoàn thể thao nhân viên an ninh nhân viên hàng không sân bay nhân viên bảo vệ đều được trang bị quần áo đồng phục bảo hộ lao động


 
Áo khoác phản quang là loại quần áo lao động rất phổ biến hiện nay. Hầu hết các công ty và doanh nghiệp đều trang bị và may quần áo bảo hộ cho công nhân và các kỹ sư, nhân viên kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho người lao động và góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của công ty mình. Kim Vàng thiết kế và may quần áo bảo hộ với những ưu điểm vượt trội như: chất liệu vải cao cấp, rất đa dạng loại vải nhưng chủ yếu là vải kaki, hoặc vải kate, những chất liệu vải này có khả năng chống bám bụi, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt và không bị xù lông sau khi mặc lâu ngày. Ngoài ra, quần áo lao động được may với khóa kéo YKK nên rất chắc chắn, sẽ rất phù hợp làm đồng phục kỹ sư, cho công nhân, nhân viên làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp. Một xu hướng mới là may áo thun phản quang cho các nhân viên lao động để tạo sự thoải mái hơn.

Quần áo bảo hộ lao động tại Kim Vàng rất đa dạng về màu sắc và mẫu mã nên thích hợp cho cả người lao động nam và nữ khi mặc làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Chúng tôi có hàng ngàn mẫu đồng phục bảo hộ lao động cho quý khách lựa chọn, tất cả đều được may với chất liệu vải Kate Ý, Kate Mỹ, Kate Nhật cao cấp và hơn 2.000 loại màu sắc khác nhau để bạn chọn.

Bên cạnh đó, Kim Vàng còn kèm theo các dịch vụ liên quan tới may mặc đồng phục như: in - thêu logo, in - thêu tên công ty lên quần áo đồng phục lao động với máy móc công nghệ hiện đại và giá thành rẻ nhất hoặc miễn phí!
Hãy liên hệ đặt may quần áo bảo hộ lao động với Kim Vàng để được hỗ trợ tư vấn báo giá phù hợp, được thiết kế mẫu miễn phí theo yêu cầu.
Hotline: 0937 166 346 - 0937 035 348 - 08 3948 2599 - 08 3948 2598.

Thành Tích Đạt Được

 • Giải Thưởng Thành Phố Lần 1
 • Cúp Vàng Thương Hiệu Việt
 • Top 100 Thương Hiệu Uy Tín

Ý kiến Khách Hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây