TƯ VẤN - HỖ TRỢ - BÁO GIÁ
 • Support Kim vàng Sale 1 - 0937 166 346
 • Support Kim vàng Sale 2 - 0937 035 348
 • Support Kim vàng Sale 3 - (08) 3948 2599
 • Support Kim vàng Sale 4 - (08) 3948 2598
circle
left 2
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 100
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 100
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 99
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 99
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 98
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 98
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 97
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 97
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 96
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 96
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 95
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 95
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 94
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 94
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 93
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 93
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 92
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 92
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 91
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 91
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 90
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 90
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 89
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 89
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 88
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 88
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 87
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 87
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 86
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 86
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 85
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 85
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 84
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 84
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 83
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 83
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 82
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 82
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 81
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 81
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 80
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 80
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 79
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 79
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 78
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 78
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 77
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 77
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 76
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 76
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 75
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 75
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 74
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 74
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 73
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 73
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 72
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 72
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 71
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 71
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 70
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 70
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 69
ÁO THUN THỂ THAO MẪU 69
   Chất liệu thoáng mát co giản 
   May sắc sảo chi tiết, tỉ mỉ, đẹp
   Fom áo vừa vặn, trẻ trung 
   In, thêu logo miễn phí  

Đồng phục áo thun

Công ty may đồng phục kim vàng - chuyên may các sản phẩm áo thun đồng phục
Công ty may đồng phục kim vàng may các áo thun đồng phục dành cho nhân viên công ty ,  công sở ,nhà hàng khách sạn , quán cafe  gia đình với nhiều dạng như cao cấp chất lượng giá rẻ tai tphcm với nhiều thiết kế chuyên nghiệp các kiểu may sẵn và đặt may  , cung cấp bảng báo giá và kiểu thiết kế khi bạn cần đặt hàng tại xưởng may may đồng phục kim vàng  
KHÁI NIỆM 

Đồng phục áo thun chính là chiếc áo thun được dùng làm đồng phục. Rất đơn giản để trả lời đúng không nào. Nhưng để có câu trả lời đơn giản như thế thì phải trải qua một quá trình lịch sử khá dài để tạo nên được những bộ đồng phục áo thun như ngày nay. Ở đây có hai vấn đề là: đồng phụcáo thun. Tôi đoán rằng có khá nhiều bạn không biết về lịch sử hình thành của đồng phục và áo thun đâu. Dù gì thì các bạn truy cập vào đồng phục kim vàng để tìm kiếm một bộ áo thun ưng ý cho tập thể thì chắc không ngại tìm hiểu thêm vài thông tin về nó nhỉ.

Lịch sử của đồng phục

Tại sao chúng tôi lại dùng từ “lịch sử”? Đó là vì sự xuất hiện của đồng phục đã có từ rất lâu rồi. Khi các nền văn minh ban đầu của loài người xuất hiện ( khoảng 4 - 5 thiên niên kỷ TCN), khi có sự phân chia gia cấp, phân chia lao động rõ ràng thì mỗi tầng lớp sẽ có trang phục khác nhau. Khi đó đồng phục tượng trưng cho đẳng cấp, cho vị thế xã hội của từng người, ý nghĩa rất khác so với hiện nay. Nhưng việc sử dụng đồng phục lớn nhất và chủ yếu là được dùng trong quân đội (và điều này còn tiếp tục duy trì đến ngày nay). Việc sử dụng đồng phục trong quân đội với ý nghĩa tăng tính đồng nhất và tăng tinh thần đoàn kết tập thể. Ngoài ra đồng phục cũng là một chiến thuật tâm lý trong chiến tranh, khi ra trận, với 1 lượng quân số đông mà cùng một bộ đồng phục như nhau sẽ tạo áp lực rất lớn cho đối phương.
Tôi ví dụ cho các bạn dễ hình dung: khi đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình với hàng vạn khán giả cùng một sắc áo thì các cầu thủ thi đấu rất nhiệt tình, năng nổ, vì họ tự tin. Nhưng khi đá trên sân khách thì lại thi đấu rất kém và nặng nề. Thử đặt vào hoàn cảnh của các cầu thủ, nhìn đâu cũng thấy sắc xanh sắc trắng của đội bạn, lâu lâu le lói vài sắc đỏ thì các bạn có cảm thấy áp lực không (tuy nhiên đó không phải lý do để các cầu thủ thi đấu dưới sức và bị loại khỏi cuộc chơi như U22 vừa rồi)

Quá trình hình thành của áo thun

“Áo thun” không có lịch sử lâu dài như “đồng phục”, vì thực ra áo thun chỉ là một phân nhóm nhỏ của đồng phục. Áo thun chỉ mới xuất hiện từ thế kỷ 19 mà thôi. Nó được phát triển từ đồ lót. Ban đầu nó hình thành từ sự cách tân đồ lót để dùng cho các thợ bốc vác, các thợ mỏ khi làm việc trong môi trường nóng. Chúng bắt đầu được sử dụng rộng rãi khi Hải quân Mỹ dùng nó như trang phục phụ cấp cho binh sĩ và dần được phổ biến trong các ngành nghề lao động khác. Bắt đầu từ những năm 1950, áo thun thực sự trở nên phổ biến hơn và trở thành xu hướng thời trang mới sau khi diễn viên Marlon Brando mặc nó trong bộ phim nổi tiếng A Streetcar Named Desire.
 

đồng phục áo thun thập niên 1950s


Hiện nay do sự tiện lợi – vừa đơn giản, vừa thời trang, dễ sản xuất, dễ thiết kế nên áo thun được sử dụng rộng rãi trong mọi ngành nghề với nhiều mục đích khác nhau: làm quà tặng, làm đồng phục, quảng cáo…
Qua đó có thể hiểu được đồng phục áo thun phổ biến cũng chỉ khoảng 60 năm trở lại đây.

PHÂN LOẠI 

Có nhiều cách để phân loại đồng phục áo thun, như phân loại theo mục đích sử dụng (quà tặng, ăn mặc, quảng cáo…), phân loại theo chất liệu vải (kaki thun, cá sấu, cá mập…). Dựa trên kinh nghiệm và nghiên cứu của Kim Vàng đối với nhu cầu khách hàng đặt may áo thun, chúng tôi phân đồng phục áo thun thành 5 loại cơ bản sau:

Chúng tôi dựa vào nhu cầu sử dụng và nhu cầu tìm kiếm để đưa ra phân loại trên, nó bao quát mọi kiểu loại, thiết kế và phù hợp hầu hết mọi nhu cầu của khách hàng.

VẢI MAY ĐỒNG PHỤC ÁO THUN

Việc lựa chọn chất liệu vải để may áo thun đồng phục là rất quan trọng, nó quyết định đến chất lượng chiếc áo thun mà bạn sẽ mặc. Một số loại vải thường được sử dụng hiện nay:

 • Vải cá sấu
 • Vải cá mập
 • Vải hạt mè
 • Vải PE
 • Vải cotton

Trong đó vải cá sấu, vải cá mập, hạt mè đều có sợi cơ bản sợi cotton, tuy nhiên do có sự khác nhau về hình thái và đặc điểm mắt vải nên được phân loại khác nhau. Nhưng trước đến nay, do ưu điểm thấm hút tốt, giảm nhiệt nên vải cotton luôn được mọi người yêu cầu khi may áo thun mà quên mất rằng 3 loại vải trên cũng có cấu tạo cơ bản từ sợi cotton và có đầy đủ các ưu điểm của sợi cotton.

Và nguy hiểm hơn khi hiện nay trên thị trường có nhiều quảng cáo về chất liệu vải 100% cotton giá rẻ, càng khiến nhiều khách hàng hiểu không đúng. Chúng tôi khẳng định là hầu như trên thị trường hiện nay không có chất liệu vải 100% cotton, và nếu có thì rất ít và giá thành cao, chỉ sử dụng cho các dòng sản phẩm cao cấp. Nên các bạn khi lựa chọn nên lưu ý để tránh hiểu nhầm và phí tiền oan.

TRANG TRÍ ÁO THUN ĐỒNG PHỤC

Có hai kiểu trang trí phổ biến đó là in hoặc thêu.

Thêu

Thêu có giá thành cao hơn, có tính nghệ thuật cao hơn, độ bền của các họa tiết cũng cao hơn. Tuy nhiên thời gian thực hiện lâu, và càng lâu hơn khi số lượng sản phẩm lớn hoặc họa tiết cầu kì, khúc chiết. Thêu thích hợp để thể hiện logo công ty, các dòng thông điệp ngắn, đơn giản. Giá thành của việc thêu phụ thuộc vào kích cỡ, số lượng màu, tính khúc chiết của họa tiết trang trí. Thông thường thì giá thêu thường đắt hơn in.

In

In có ưu điểm thực hiện nhanh, thể hiện được các họa tiết khó, sản xuất hàng loạt vì được thực hiện trên máy. Nói chung việc in khá thuận tiện và sử dụng rộng rãi. Các họa tiết khó, phức tạp, cần gấp thì nên sử dụng dịch vụ in. Đặc biệt hiện nay các dịch vụ in áo thun giá rẻ tại TPHCM rất là nhiều.

in áo thun đồng phục
Mẫu áo thun đồng phục in họa tiết

Hiện nay có nhiều kĩ thuật in áo thun như:

In hệ nước

In nước

Được sử dụng khá nhiều. Mực in thấm vào vải nên khi sờ và sẽ có cảm giác mềm tự nhiên. Lưu ý không nên sử dụng in nước cho chất liệu vải thun các sấu và không giặt ngay sau khi in vì dễ làm phai màu in. Tốt nhất dùng để in các loại vải thun trơn màu sáng.

In Trame

Đây là kĩ thuật in khá hay, dùng để in các họa tiết có phối màu.Với kĩ thuật này, người ta chia và in các họa tiết bằng các điểm nhỏ (điểm trame). Nguyên tắc điểm trame là: điểm nhỏ: vùng sáng, điểm lớn: vùng tối.

In hệ dầu

In cao

Gọi là in cao vì hình in cao hơn so với bề mặt vải. Khuyến khích dùng để in logo, tuy nhiên tránh dùng in các logo lớn vì sẽ nhìn hình in hơi thô.

In dẻo

In dẻo có độ bền cao, màu sắc tươi đẹp, phù hợp với nhiều chất liệu vải.

In mực Platisol
In Discharge
In chuyển nhiệt

Là kĩ thuật in dùng sức nóng để ép mực từ giấy (có sẵn mẫu họa tiết) qua vải. Thời gian in là khoảng 1 phút, sức nóng là 1900C.

Vậy thì hãy gọi và nhắn tin ngay cho công ty may áo thun Kim Vàng để đặt hàng ngay nhé. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động nhiệt tình của Kim Vàng đang chờ bạn và chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế đồng phục và cho ra một chiếc áo vừa ý, đẹp nhất cho khách hàng yêu nhé. Bạn chỉ việc nói yêu cầu mong muốn còn lại 90% Kim Vàng lo lắng hết cho bạn.
Kim Vàng là công ty may áo thun đồng phục giá rẻ cạnh tranh. Chúng tội nhận đặt may đồng phục, làm áo thun đồng phục trên toàn quốc. Kim Vàng là địa chỉ may áo thun đồng phục uy tín cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam.
          Hotline: 0937 166 346 - 0937 035 348 – 028 3948 2599 – 028 3948 2598.

Thành Tích Đạt Được

 • Giải Thưởng Thành Phố Lần 1
 • Cúp Vàng Thương Hiệu Việt
 • Top 100 Thương Hiệu Uy Tín

Ý kiến Khách Hàng

 • David An

  sản phẩm sử dụng rất tốt

  Chi tiết


 • A Lâm

  Anh thấy hài lòng lắm, thiết kế rất nhanh, đẹp sếp anh rất khó, thay đổi liên tục mà bạn vẫn rất dễ thương, nhân viên kinh doanh tới tận nơi tư vấn, nhiệt tình nữa, may mẫu trước ok, giao hàng đúng hẹn, chúc Kim Vàng phát huy.

  Chi tiết


 • Ngoc Thang PHAM

  Đồng phục cho Bếp, Sếp em rất ok với giá Kim Vàng đưa. Thật tình mà nói,em rất thích cách làm việc của Kim Vàng ( nhanh lẹ làng ) Em rất mong bên em sẽ hợp tác với cty chị lâu dài! Chúc chị nhiều sức khỏe và thành đạt!

  Chi tiết


 • Thu Nga

  Nhân viên Kim Vàng hứa hẹn rất đúng giờ , mình thấy chất lượng cũng tốt mà giá cả lại quá cạnh tranh Mình sẽ giới thiệu cho bạn bè và các team trong công ty Goo lucky.

  Chi tiết


 • Chị Yến

  Tks Kim Vàng nhiều hen. Rất ok, nếu có chương trình gì cần đặt may áo thun chị sẽ contact sau. Chị thấy áo đẹp và vải cũng ok đó, nhân viên bên chị hài lòng lắm.

  Chi tiết


 •  
Xem tẩt cả Gửi ý kiến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây