QUẦN PHẢN QUANG MẪU 57
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 57
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 56
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 56
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 55
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 55
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 54
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 54
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 53
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 53
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 51
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 51
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 50
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 50
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 49
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 49
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 48
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 48
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 47
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 47
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 46
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 46
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 45
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 45
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 44
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 44
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 43
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 43
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 42
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 42
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 41
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 41
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 40
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 40
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 39
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 39
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 38
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 38
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 37
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 37
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 36
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 36
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 35
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 35
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 34
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 34
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 33
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 33
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 32
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 32
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 31
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 31
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 30
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 30
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 29
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 29
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 28
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 28
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 27
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 27
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 26
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 26
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 25
QUẦN PHẢN QUANG MẪU 25
  • check Vải xi kaki , kate thoáng mát
  • check Quần vừa vặn với vóc dáng người mặc
  • check Thoáng mát thấm hút tốt
  • check Size Châu á từ XS - 6XL  

Quần phản quang

Quần bảo hộ phản quang
Trong danh sách những dạng đồng phục bảo hộ dành cho người lao độg thì quần phản quan có lẽ nhiều người sẽ ít để ý đến 
Nhưng hiện nay nhiều công trình xây dựng bắt buột người công nhân phải trang bị cho mình những chiếc quần phản quang mà kết hợp với nó là những chiếc áo gile phản quang 
Với chiếc quần phản quang nó có tín năng giống như những chiếc áo phản quảng mà mục đích chính của những chiếc áo gile phản quang là gì đó là phản chiếu ánh sáng lại trong những trường hợp khuất tầm nhìn cũng như thiếu ánh sáng , và quần phản quang cũng có tác dụng tương tự như vậy
Tại sao gọi là quần phản quang bởi nó được may như một chiếc quần bảo hộ lao động bình thường những chúng được trang bị và gắng thêm những dây phản quang 

Vậy dây phản quang khi gắn vào quần áo bảo hộ lao động chúng có tác dụng gì 
Đây là sản phẩm được chế tạo đơn giản có chứa phát quang, chỉ cần một ánh sáng nhỏ chiếu tới là tự động sẽ phát sáng, giúp những người xung quanh nhận biết có người, tránh tai nạn hay rủi ro đáng tiếc. dây phản quang được ứng dụng rộng rãi trong các ngành có đặc thù làm việc về ban đêm như công nhân xây dựng, nhân viên môi trường, cảnh sát cơ động, công an giao thông...và bây giờ nó đã được đưa vào phục vụ rất rộng rãi cho tất cả các nghàng nghề và cũng là một phương tiện thông báo nguy hiểm giúp bạn cần phải chú ý hoặc tránh xa. 
Tại sao nên dùng dây phản quang Với thiết kế đơn giản, bằng những sợi dây phát quang để mặc ngoài áo hay áo bình thường của người lao động, giúp cho việc di chuyển trên công trường nhà xưởng của mọi người trở nên an toàn hơn. Chỉ cần có những tia sáng đối diện hay bất kì một ánh sáng chói vào người di chuyển có mặc áo phát quang thì nó sẽ phát sáng lên báo hiệu cho những người xung quanh biết có người, hoặc trong bóng tối nó cũng có thể khiến người ta nhìn thấy được ví nó hấp thụ ánh sáng rất tốt .Vì khi lao động hầu hết thời gian di chuyển trên công trường và tầm quang sát rất kém cho nên để đảm bảo an toàn cho mọi người tránh các tai nạn vào những lúc trời tối hoặc khu vực không đủ ánh sáng, chúng ta cần có những công cụ để thông báo cho người khác vị trí của mình để tránh những sai làm đáng tiết xảy ra
Trong những sản phẩm đồng phục bảo hộ lao động thì ngoài quần áo bảo hộ ra , những vật dụng đi riêng lể như quần bảo hộ phản quang được xem là một trong những dạng đồng phục cũng hết sức quang trong 
Bạn có thể thấy nó ở đâu
Với quần bảo hộ phản quang thì bạn có thể nhìn thấy chúng cũng xuất hiện khá nhiều những anh cảnh sát giao thông hộ tống những doành quan chức cấp cao đi cũng được trang bị những chiếc quần phản quang rồi những anh công nhân quét don ngoài đường , hay những công nhân dầu khí công nhân xây dựng các công trình chúng ta cũng có thể thấy được họ trang bị cho mình những chiếc quần bảo hộ phản quang

Tác dụng của những chiếc quần phản quang 
Thật sự thì tác dụng của những chiếc quần phản quang rất giống với những chiếc áo phản quang nó là một phương tiện hay công cụ thông báo cho người lao động biết về vị trí của họ và phản chiếc ánh sáng 
Nhưng trong những trường hợp cũng như những công việc đòi hỏi bạn phải có những chiếc quần bảo hộ phản quang và những chiếc áo bảo hộ phản quang thì bắt buột người lao động phải mặt 
Ý nghĩa tác dụng của chúng
Không thể phủ nhận tác dụng của những chiếc quần phản quang nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hiểu một điều rằng là khi bạn may hay sử dụng những chiếc quần phản quang như thế này sẽ tạo được cảm giác an toàn cho người lao động

Vậy điều đặt biệt đó là gì ?
Nó giúp cho người lao động nhận thức được sự nguy hiểm của môi trường lao động 
Đặt biệt với những công việc thiếu ánh sáng một chiếc áo phản quang đôi khi vẫn chưa đủ thì những chiếc quần phản quang sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn tốt nhất 
Với những chiếc quần phản quang rất thông dụng cho những nhân viên ít khi bước vài trong trình lao động hay những người tham quang trong trình lao động , khi đó chúng có tác dụng là bảo hộ người đó trước những nguy hiểm của công trình 

Theo nghiêm cứu khoa học những tia sáng phát ra trong những môi trường chật hẹp cũng như thiếu ánh sáng sẽ giúp cho người lao động chú ý nhiều hơn rõ hơn về sự xuất hiện của một đối tượng một vật thể , bởi trong một môi trường như thế bắt buột người lao động cần phải được trang bị những trang biết bị có tác dụng phản chiếu chứ mặt thường thì con người không kịp nhận diện ra vật thể hay đối tượng 
Chúng ta cần tìm hiểu một chút về phản xạ ánh sáng để biết thâm tác dụng cũng như hiệu quả của việc này 
Sự phản xạ ánh sáng (và các dạng khác của bức xạ điện từ) xảy ra khi sóng chạm phải một bề mặt hoặc một ranh giới khác không hấp thụ năng lượng bức xạ và làm bật sóng ra khỏi bề mặt đó. Thí dụ phản xạ ánh sáng đơn giản nhất là bề mặt của một hồ nước phẳng lặng, ở đó ánh sáng tới bị phản xạ theo kiểu có trật tự, tạo ra ảnh rõ ràng của quang cảnh xung quanh hồ. Ném một hòn đá xuống hồ (xem hình 1), và nước bị nhiễu loạn hình thành sóng, làm phá vỡ sự phản xạ bởi nó làm tán xạ các tia sáng phản xạ theo mọi hướng. trong trường hợp này phản xạ ánh sáng cũng được xem là một trong những tác dụng của ánh sáng khi chiếu vào dây phản quang
Sóng ánh sáng đến gọi là sóng tới, và sóng bật khỏi bề mặt gọi là sóng phản xạ. Ánh sáng trắng khả kiến có hướng đi đến bề mặt gương ở một góc (tới) bị phản xạ trở lại vào không gian bởi mặt gương ở một góc khác (góc phản xạ) bằng với góc tới, như biểu diễn trên hình 2 cho hoạt động của chùm tia sáng phát ra từ đèn flash tác dụng lên bề mặt gương phẳng, nhẵn. Như vậy, góc tới bằng với góc phản xạ đối với ánh sáng khả kiến cũng như mọi bước sóng khác thuộc phổ bức xạ điện từ. Ý tưởng này thường được gọi là định luật phản xạ. Điều quan trọng cần lưu ý là ánh sáng không tách thành các màu thành phần của nó do nó không bị “bẻ cong” hoặc bị khúc xạ, và mọi bước sóng đều bị phản xạ ở góc bằng nhau. Bề mặt phản xạ ánh sáng tốt nhất phải rất nhẵn, ví dụ như gương thủy tinh hoặc mặt kim loại láng bóng, mặc dù tất cả mọi bề mặt đều phản xạ ánh sáng ở mức độ nào đó.
Theo vật lý 360 sự phản xạ ánh sáng 

Mắt con người rất nhạy cảm với các tia sáng chiếu ngược lại và đăt biệt là trong môi trường tối , do đó tác dụng của những vật phản sáng gắng trên quần áo sẽ giúp con người làm điều đó 

Nói thếm một chút về quần áo bảo hộ lao động 
Với quần áo bảo hộ lao động hiện nay có thể nói rằng rất đa dạng và nhiều chủng loại khác nhau tùy theo từng nghành nghề cũng như từng lĩnh vực khác nhau chúng ta luôn tạo nên những bộ đồng phục bảo hộ phù hợp và hỗ trợ cho người lao động 
Khoa học và con người nghiêm cứu ra những bộ đồng phục như thế không chỉ nhằm có tác dụng đơn giản chỉ để giải trí mà nó còn các rất nhiều tác dụng khác nhau mà chỉ có người sử dụng mới cảm nhận được hết 
Là một người lao động hay một chủ doanh nghiệp , chúng ta nên biết cách đầu tư trang bị bảo hộ lao động cho người lao động một cách đúng đắn và phù hợp với nhu cầu sử dụng , đây là một khoảng đầu tư có thể nói là thông minh cho doanh nghiệp
Với một người lao động đồng phục bảo hộ lao động là điều bắt buột phải có như thế nó đảm bảo được tính an toàn và chuyên nghiệp , quần áo bảo hộ lao động nó mang lợi ích cho doanh nghiệp cũng như người lao đông rất lớn 
Cho nên công ty bạn dù lớn dù nhỏ hãy trang bị cho mình những bộ quần áo đồng phục bảo hộ lao động nhé 

May đồng phục quần áo bảo hộ lao động tại KIM VÀNG
KIM VÀNG hiện đang là một công ty một xưởng may cũng như một của hàng chuyên bán các sản phẩm đồng phục quần áo bảo hộ lao động có uy tín tại TPHCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương hay Đồng Nai
VỚi chất liệu vải phong phú phục vụ đủ ngành nghề khác nhau công ty chúng tôi luôn mang đến cho nhiều doanh nghiệp sự lựa chọn 
Mẫu mã thiết kế bên KIM VÀNG cũng rất đặt trưng được lấy ý tưởng của nước ngoài , tạo nên một phong cách đồng phục chuyên nghiệp và hiện đại cũng không kém phần chất lượng 
Nếu như một công ty hay một doanh nghiệp đạng có nhu cầu may đồng phục quần áo bảo hộ lao động KIM VÀNG chúng tôi tự tin là điểm đến của rất nhiều người 
Kinh nghiệm lâu năm xưởng may riêng , công nghệ hiện đại đội ngủ nhân viên nhiệt tình năng động ,là một điểm mạnh của chúng tôi
Hiện nay công ty chúng tôi còn cung cấp hầu hết các sản phẩm đồng phục quần áo bảo hộ cho người lao động ,nón bảo hộ giày bảo hộ điều mang thương hiệu lớn 

 Đến với công ty may đồng phục chúng tôi bạn sẽ được sử dụng một dịch vụ chất lượng nhất và chuyên nghiệp nhất 
Hi vọng chúng toi phần nao sẽ giúp đươc bạn có được những bộ đồng phục quần áo bảo hộ lao động chuyên nghiệp và chuẩn nhất 
Liên hệ ngay với chúng toi các  bạn nhé : https://dongphuckimvang.vn
Hotline : 0937-166-346 - 028-3948-2599

 

Thành Tích Đạt Được

 • Giải Thưởng Thành Phố Lần 1
 • Cúp Vàng Thương Hiệu Việt
 • Top 100 Thương Hiệu Uy Tín

Ý kiến Khách Hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây